Jak je to se zárukou

Na většinu svítidel je poskytována záruka v zákonné lhůtě 2 roky od koupě. Některé firmy však jako důkaz své kvality nabízejí záruku 5 let (BPM, Paulmann, WOFI, SLV). Během této lhůty je tedy možné uplatnit nárok na reklamaci zboží. Existují však případy, kdy prodávající neodpovídá za vady, a to:

  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným či neodborným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
  • vada vznikla při přepravě výrobku.

Ze záruky jsou vyjmuty světelné zdroje, které jsou považovány za spotřební zboží. Uváděná životnost světelných zdrojů je vždy průměrná, nelze ji tedy považovat za dobu, po kterou musí fungovat.