Prohlášení o zpětném odběru elektroodpadu

(světelné zdroje, zářivky, úsporné zdroje)

Podle §38 zákona o odpadech č. 185/2001Sb. upozorňujeme, že zpětný odběr použitých výbojek a zářivek je zajištěn na naší provozovně.

 

AULIX lighting s.r.o.
Náměstí Na Sádkách 705
252 41  Dolní Břežany
www.aulix.cz
IČO: 28984790  DIČ: CZ28984790