Slovníček základních pojmů

V oblasti osvětlení (tak jako v každé odborné branži) se často zákazníci potýkají s množstvím různých veličin a hodnot, kterým ne vždy správně rozumí. Proto jsme se snažili níže vysvětlit ty základní a nejpoužívanější.

Energetická třída: používá se k porovnání spotřeby energie u elektrických zařízení. Existuje 7 tříd - od "A" (velmi efektivní) do "G" (nejméně efektivní). Označuje se na energetickém štítku.

Energetická třída

Index podání barev: popisuje kvalitu podání barev určitým světelným zdrojem. Čím vyšší je hodnota Ra, tím méně zkresluje umělé světlo barvu předmětů. Maximální hodnota Ra je 100.

Intenzita osvětlení: udává v jednotkách Lux (lx) světelný tok, který z určitého zdroje světla dopadá na určitou plochu. Měří se pomocí Luxmetru na vodorovných a svislých plochách.

Intenzita osvětlení

Měrný světelný výkon: též světelná účinnost zdroje, vyjadřuje, jak účinně zdroj mění vstupní energii na viditelné světlo (jednotka lm/W).

Napájecí napětí: elektrické napětí, pro které je svítidlo určeno (230V, 12V, 24V)

Objímka: zařízení svítidla, kterým prochází elektrický proud, do kterého se montuje světelný zdroj (žárovka)

Ochrana IP: neboli stupeň krytí udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapalin. Vyjadřuje se pomocí tzv. IP kódu (z anglického ingress protection), který tvoří 2 číslice: první (1-6) udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá (1-9) stupeň krytí před vniknutím vody. Nejvyšším stupněm ochrany tak je IP69.
Tuto problematiku popisujeme také v článku Jak vybrat svítidla do koupelny - odkaz na článek + tabulku Klasifikace IP

Ochrana proti požáru: svítidla označená těmito symboly je možné namontovat na vznětlivé materiály.

Ochrana proti požáru    Ochrana proti požáru Ochrana proti požáru Ochrana proti požáru

Označení CE: dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit oznámeným subjektem, že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice. Nejčastějším typem technické specifikace, tj. dokumentu, na jehož základě může být posouzení provedeno, je evropská harmonizovaná norma.

Označení CE

Patice: část světelného zdroje (žárovky), kterým drží v objímce a zajišťuje elektrický kontakt – příklady:

Patice E27

Patice E27 – nejrozšířenější, též.označení Edisonka, E=Edison, 27=průměr závitu v mm

Patice E14

Patice E14 – menší model patice E27, průměr závitu 14 mm, proto název E14. Patice E27 a E24 se jednoduše zašroubují do objímky.

Patice G4

Patice G4 – vyznačuje se 2 kontaktními drátky, které jsou od sebe vzdáleny 4mm, průměr drátku je 0,65-0,75 mm

Patice GU4

Patice GU4 – u této patice jsou drátky od sebe také 4mm, ale průměr drátku je 0,95-1,05

Patice GU5,3

Patice GU5,3 – kontaktní drátky jsou od sebe vzdáleny 5,33mm

Patice GY6,35

Patice GY6,35 – kontaktní drátky jsou od sebe vzdáleny 6,35mm

Patice G9

Patice G9 – kontaktní drátky jsou od sebe 9mm

Patice GU10

Patice GU10 – kontakty jsou od sebe 10mm, žárovka se zastrčí a otočí v objímce. Světlený zdroj s paticí GU10 lze použít i do objímky GZ10. Obráceně to možné není.

Patice GZ10

Patice GZ10 – je skoro identická jako patice GU10, ale nemá na spodní části keramického dílu žádné zkosení a proto nepasuje do objímky GU10.

Patice BA15d 

Patice BA15d - patice s počátečním písmenem B označují bajonetové patice, tato má průměr 15mm

Patice B22d

Patice B22d – tato bajonetová patice má průměr 22mm

Patice R7s 

Patice R7s – lineární světelný zdroj

 

RGB(W): barevný prostor sestávající ze tří základních barev – červené (R – red), zelené (G – green) a modré (B – blue). Svítidla s integrovaným RGB měničem barev mohou plynule přecházet mezi těmito třemi základními barvami, a tím tak vytvořit mnoho různých barev. Kombinace všech tří základních barev - červené, zelené a modré v odpovídající intenzitě vytváří bílou (W – white).

Co je RGB(W) ?

Stmívání: znamená regulaci svítivosti svítidel nebo světelných zdrojů pomocí stmívače. Může se přitom jednat o externí stmívač nebo o stmívač pevně vestavěný ve svítidle. U LED a zářivek se musí dbát na to, aby světelný zdroj byl stmívatelný, resp. vhodný pro použití se stmívačem. U svítidel nebo světelných zdrojů označených jako "stmívatelné" lze jejich svítivost regulovat pomocí vhodného běžně dostupného stmívače. Rozsah stmívání může být u LED za určitých okolností omezen.

Stmívání

Světelný tok: u svítidel v dnešní době nejsou až tak důležité watty, ale zejména hodnoty „lumen“. Je to jednotka světelného toku, která zjednodušeně udává, kolik svítidlo vydává světla. Tím je třeba se při výběru svítidel řídit. Pro porovnání – klasická 60W žárovka (která je dnes již nařízením EU zakázána) měla cca 730 lm. U světelných zdrojů, které vydávají světlo do všech směrů, se světelný tok udává v Lumenech (lm). U reflektorových zdrojů, které vydávají svazek světla do určitého směru, se intenzita světla udává v jednotkách Candela (cd) pro určitý úhel záření. Nominální světelný tok udává číselnou hodnotu, která identifikuje světelný zdroj, jmenovitý světelný tok pak naměřenou hodnotu.

Světelný tok

Svítivost: udává se v jednotkách Candela (cd) a označuje měřítko pro množství světla, které vyzařuje zdroj do určitého směru. Proto se obvykle uvádí společně s úhlem záření.

Svítivost

Teplota chromatičnosti (barva světla): vyjadřuje subjektivní vnímání barvy světla. Čím je vyšší hodnota Kelvin, tím působí světlo běleji (studeněji). Pod 3300 K se světlo označuje jako teplé bílé, mezi 3300 - 5300K jako neutrálně bílé a nad 5300 K jako studené bílé. Do domácností se používá teplá bílá (teplota chromatičnosti 2700-3000K), do kanceláří a pracovních prostor pak studená bílá (4000 – 6000K).

Teplota chromatičnosti

Třída ochrany: popisuje rozsah opatření na ochranu proti úrazu elektrickým proudem, konstrukce a způsob použití svítidla určují třídu ochrany svítidla.  

Třída ochrany 0: spotřebiče mají pouze pracovní izolaci, neživé části nejsou připojeny k ochranné soustavě. V ČR je jejich používání zakázáno.

Třída I: Spotřebiče mají pracovní izolaci, neživé části jsou opatřeny ochrannou svorkou, která musí být připojena k ochranné soustavě. Symbol je zobrazen na přípojce.

Třída ochrany II: Spotřebiče mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají (nesmějí mít) ochrannou svorku. Mají celý povrch buď z izolantu nebo mohou mít některé části kovové, avšak vždy oddělené zesílenou izolací. Vodivé části nesmějí být připojeny k ochranné soustavě.

Třída ochrany III: Spotřebiče se připojují k malému bezpečnému napětí SELV nebo PELV.

Třída ochrany Třída ochrany Třída ochrany

Tunable White: u svítidel s touto vlastností je možno měnit nastavení teploty chromatičnosti ze studené bílé na teplou bílou a opačně, a to formou stmívání.

Úhel záření: udává úhel kuželu světla, které vychází ze světelného zdroje

Úhel záření Úhel záření

Wattáž: energetickou náročnost zařízení udává tzv. příkon a jeho jednotkou je watt (W). Spotřeba elektrické energie svítidla např. 40W znamená 40W / hodinu.

Značka ENEC: je panevropská značka označující shodu výrobku s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků.

Značka ENEC

Značka GS: je známá v zemích EU a je vyžadována na německém trhu, potvrzuje soulad s GS bezpečnostními standardy, představuje základ pro naplnění požadavků pro uvádění výrobků na jednotný evropský trh a požadavků CE

Značka GS

Značka MM: svítidla označená tímto symbolem lze namontovat na / do materiálu, u kterého není známá vznětlivost.

Značka MM

Životnost: udává se jako průměrná a znamená dobu, po jejíž uplynutí 50 % zdrojů přestane fungovat. U LED zdrojů vyjadřuje průměrná doba životnosti zachování světelného toku ve výši 70 %.

Používáme cookies

Na našich webových stránkách používáme k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Kliknutím na tlačítko "Přijímám vše" souhlasíte s používáním všech souborů cookies. Můžete však navšívit "Nastavení" a poskytnout tak vámi kontrolovaný souhlas.